Jésumène (Pseudonym)

“Jésumène” is a young working-class woman in Port-au-Prince. To protect her identity, we are publishing her piece under a pseudonym.

“Jésumène” se yon jèn fanm ki sòti nan klas popilè. L ap viv nan Pòtoprens. Pou kache idantite li, nou pibliye tèks sa a avèk yon fo non.

« Jésumène » est une jeune femme de la classe ouvrière de Port-au-Prince. Pour protéger son identité, nous publions son texte sous un pseudonyme.

Posts by This Author

Gwo zotobre yo souke tab la se malere ki peye po kase a

Hot Spots

Gwo zotobre yo souke tab la se malere ki peye po kase a

(English version below) (Voir le texte original en français ci-dessous) Nòt editè yo: Nou mande kèk zanmi kijan zafè ensekirite a ak kriz gaz la afekte lavi yo... More